Choď na obsah Choď na menu
 


Usporiadania pojazdov

28. 12. 2009

Nehnané dvojkolesia sa označujú bežnými číslicami napr.:1-označuje 1 nehnané dvojkolesie

                                                                                                          2-označuje 2 nehnané dvojkolesia atď

Hnané dvojkolesia sa označujú veľkými písmenami abecedy:

                A-jedno hnané dvojkolesie

                B-dva hnané dvojkolesia

                C-tri hnané dvojkolesia

Ak má dvojkolesie samotný pohon pridáva sa nula:

                 B0´-dva dvojkolesia zo samotným pohonom

                 C0´-tri dvojkolesia zo samotným pohonom

Skupiny za sebou nasledujúcich dvojkolesí v tom istom ráme sa označujú kombináciou číslic a písmen napr:
                1B-tri dvojkolesia v spoločnom ráme, prvé bez pohonu,daľšie dve s mechanicky spojeným pohonom

Pre vozidla s jedným alebo viacerými dvojkolesiami v hlavnom rame platia zhodné pravidlá, rovnako ako pre vozidlá kde je jedno alebo viac dvojkolesí v pomocnom ráme(napr.podvozku). Takéto dvojkolesia sa potom označujú napr.:
                 ´(apostrof)....ide o jednu číslicu/písmeno
                  ( ) (zátvorky)....ak ide o viac než jedno písmeno/číslo
                  1´....rajdové bežné koleso (napr.Bisselov behúň)
                  B´o....dve dvojkolia s vlastným pohonom,nezávislé na hlavnom rame (v podvozku)
                  (1A)....bežné a hnacie dvojkolesie v spoločnom pomocnom ráme (podvozku) 

Pri lokomotívach zostavených z viacerých oddeliteľných a nezávislých prepraviteľných dielov sú medzi ich označeniami vložené znaky + , teda napríklad:
                  Bo + Bo + Bo-označuje trojdielnú lokomotívu s hlavným rámom rozdeleným na tri diely, každý s dvoma hnacími dvojkoliami s vlastným pohonom.

AUTOR:Adrián Želonka

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.